Tenrep-neuvonantaja on vuokralaisen edunvalvoja

Toimitilaratkaisulla yritys määrittää tulevaisuuden toimintaympäristönsä vuosiksi eteenpäin. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä ratkaisu harkitusti ja perusteellisen selvitystyön pohjalta. Kokemus on osoittanut, että useimmat yritykset tarvitsevat ulkopuolista asiantuntemusta onnistuneen tilahakuprosessin ja vuokrasopimuksen takaamiseksi.

Suomen kiinteistömarkkinoilta on puuttunut yksinomaan vuokralaistahon parasta tavoitteleva kiinteistöalan toimija. Real Estate Consulto on perustettu poistamaan tämä palvelutarjonnan puute markkinoilta. Consulto on uudenlainen kiinteistöalan toimija, joka erikoistunut tarjoamaan yrityksille Tenant Representation-palvelua. Consulton tehtävä on toimia toimitilaratkaisua hakevan yrityksen neuvonantajana ja edunvalvojana toimitilavuokrauksiin liittyvissä haasteissa. Consulto tekee kaiken toimitilaprojektiin liittyvän työn ja asiakas tekee kaikki päätökset. Tenant Representation tai lyhyesti Tenrep tarkoittaa suomeksi yrityksille suunnattua vuokralaisneuvonantoa. Huomaa, että Tenrep ei koskaan voi edustaa vuokranantajien tai toimitilan omistajien etua.

Hyödyt vuokralaiselle

Tenrep-palvelusta on hyötyä, kun yritys harkitsee toimitilamuutosta ja uudelleensijoittumista. Tenrep-neuvonantaja auttaa yritystä tekemään parhaan mahdollisen toimitilaratkaisun ja neuvottelemaan vuokrasopimuksen. Palvelun edut asiakkaalle:
- Asiointi vain yhden tahon kanssa
- Objektiivinen ja kokonaisvaltainen neuvonanto
- Toiminta vuokralaisen parasta etua ajatellen
- Harkittujen ratkaisuehdotuksien tekeminen
- Tuki yrityksen päätöksenteolle
- Projektin toteutuminen sovitussa aikataulussa

Neuvonantajan vetämä prosessi

Tenrep-neuvonantaja edustaa yritystä koko toimitilaprojektin ajan. Yhteistyössä Tenrep -neuvonantajan kanssa syntyy parempia tuloksia nopeammin ja mahdollistaa optimaaliset vuokrasopimusehdot.

Muutosajurit ovat mahdollisuus muutokseen

Vuokrasopimuksen päättyminen, liiketoimintamuutokset, kustannussäästöt ja henkilöstömäärän muutokset ovat uudelleensijoittumisen mahdollistajia.

 

Background Image
Kai Savasti

Kai Savasti on toiminut kiinteistöalalla vuodesta 1983 lähtien. Viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on keskittynyt yritysten vuokralaisneuvonantoon. Savasti on tukenut monia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä toimitiloja ja vuokrasopimussuhteita koskevissa projekteissa. Toimeksiannot ovat liittyneet mm. uuden toimitilan hakuprosessiin, vuokrauskäytäntöjä koskevaan neuvonantoon, markkinaselvityksiin tai ennenaikaiseen luopumiseen tarpeettomaksi käyneestä toimitilasta. Kai Savasti on verkostoitunut ja tiimityöhön orientoitunut kiinteistöalan toimija, joka pystyy viemään tehokkaasti läpi kotimaiset ja kansainväliset projektit. Suoritettuja toimeksiantoja on pääkaupunkiseudun lisäksi myös Salossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Vuokralaisneuvonannon lyhyt historia

Tenant Representation-palvelu syntyi ja kehittyi 1980-luvun aikana Pohjois-Amerikassa yritysten ja korporaatioiden tarpeesta ymmärtää omia mahdollisuuksiaan vuokramarkkinoilla ja saada puolueetonta markkinatietoa. Amerikkalaiset ja englantilaiset kiinteistökonsulttifirmat ovat tarjonneet neuvonanto- ja Tenrep-palvelua asiakkailleen jo 15–20 vuoden ajan. Isot yritykset ovat tottuneet käyttämään palvelu globaaleilla markkinoilla toimiessaan. Kaksikymmentä vuotta sitten Tenrep palvelua löytyi vain joistakin USA:n suurimmista kaupungeista kuten, New Yorkista ja Chicagosta. Tänä päivänä Tenrep on levinnyt laajasti Eurooppaan ja kaikkiin Pohjoismaihin. Suomen kiinteistömarkkinoiden kansainvälistymisen myötä myös kotimaisen Tenrep-palvelun tarjonta on käynnistynyt 2000-luvun alkupuolella.

Lue lisää TenRepistä >>

Mitä uutta kiinteistöalalla

Blog Thumb

Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen

Published on Dec. 17th 2015

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman, kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen. Datakeskuksen suunniteltu kapasiteetti on vähintään 30 MW ja teoreettinen maksimikapasiteetti jopa 100 MW. Datakeskus valmistuu vuoden 2017 lopussa.

Blog Thumb

Hetzner rakentaa datakeskuksen Tuusulaan – "Jopa 200 miljoonan euron sijoitus

Published on Dec. 17th 2015

Tuusula valikoitui keskuksen paikaksi yli 20 paikkakunnan joukosta. Tuusulasta löytyi riittävän suuri tontti, riittävän kaukana merestä..

Blog Thumb

Keskuskirjasto

Published on nov. 27th 2015

Helsingin kaupunki rakentaa Töölönlahdelle uuden kirjaston, keskustakirjaston. Hankkeessa haetaan uuden ajan kirjastoa, josta muodostuu elävä ja toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka ja energiatehokas merkkirakennus. Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja symbolisesti erittäin merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan, Töölönlahden alueelle kortteliin numero 2014.

Blog Thumb

Suomen suurin aurinkovoimala valmistui Kalevan katolle elokuussa 2015.

Published on Dec. 22th 2015

Suomen suurin aurinkovoimala valmistui sanomalehti Kalevan painotalon katolle elokuussa 2015. Suunnittelimme ja asensimme aurinkovoimalan Kalevalle avaimet käteen -periaatteella.

Blog Thumb

13 uutta asemaa, 21 kilometriä

Published on Oct. 14th 2015

Pääkaupunkiseudun metroa rakennetaan Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espooseen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuu 14 kilometriä pitkä ratalinja Ruoholahdesta Matinkylään ja kahdeksan uutta asemaa. Asemat ovat Helsingissä Koivusaari ja Lauttasaari sekä Espoossa Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Länsimetron Matinkylä - Kivenlahti osuus on länsimetron seitsemän kilometriä pitkä seuraava rakennusvaihe. Uudet asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.

Blog Thumb

Tulossa Helsingin toinen keskusta...

Published on July. 15th 2014

Kolme urbaania korttelia Pasilassa sykkii metropolin tahtiin. Tripla on kaupan, kulttuurin, liike-elämän ja liikenteen keskus. Se viettelee ja inspiroi. Se saattaa ihmiset yhteen läheltä ja kaukaa. Onnekkaimmat asuvat siellä. Niin helppo tulla, eikä mitään syytä lähteä.

Ota yhteyttä.....